Private cloudIn een private cloud wordt de cloud-infrastructuur voor één enkel bedrijf opgezet. Ze kan door het bedrijf zelf of door Catco beheerd worden en kan binnen of buiten het bedrijf geplaatst zijn.


 NComputing

 Lanschool