Producten

Is Cloud nieuw voor u?


Is cloud nieuw voor u?

Wat is Cloud?
Gartner, een toonaangevend IT-onderzoeks- en adviesbureau, beschrijft cloud computing als de laatste superhype in de IT-sector. Cloud is een term die gebruikt wordt voor het beschrijven van de volledige infrastructuur, hardware, software, diensten, toegang, connectiviteit en alle andere elementen die nodig zijn voor het hosten en leveren van cloud computing-diensten aan abonnees.
Over het algemeen worden deze diensten gehost door datacentra over de hele wereld die een hoge beschikbaarheid en uiterst schaalbare, redundante en on demand diensten aanbieden die toegankelijk zijn via een webbrowser en op basis van een abonnement betaald worden.

Wat is cloud computing?
Het National Institute of Standards and Technology of NIST, is een agentschap van het Amerikaanse Department of Commerce en werd in 1901 opgericht als eerste federale onderzoekslaboratorium voor natuurwetenschappen. Het stelde de volgende werkdefinitie van cloud computing op:
Cloud computing is een model dat een handige on demand netwerktoegang biedt tot gedeelde configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) die snel uitgebreid en ingekrompen kunnen worden met minimale beheerinspanningen of beperkte tussenkomst van dienstverleners.
Dit cloud-model bevordert de beschikbaarheid en heeft vijf essentiële kenmerken, drie dienstmodellen en vier implementatiemodellen.

Wat zijn de vijf essentiële kenmerken van een cloud computing-opstelling?
On-demand selfservice – een klant kan eenzijdig bepaalde computercapaciteiten (zoals gebruikerstoegang, servertijd en netwerkopslag) automatisch, zonder interactie met dienstverleners volgens zijn behoeften ter beschikking stellen.
Brede netwerktoegang – het netwerk biedt capaciteit die toegankelijk is via standaardmechanismen die het gebruik van heterogene thin-client- of thick-client-platformen, zoals mobiele telefoons, pc’s, laptops en PDA's, stimuleren.
Resource Pooling – de IT-middelen van de dienstverlener worden gebundeld om meerdere klanten van dienst te zijn binnen een multi-tenant-model. Verschillende fysieke en virtuele bronnen worden afhankelijk van de vraag dynamisch toegewezen en opnieuw verwijderd. Er is een gevoel van locatie-onafhankelijkheid aangezien de klant over het algemeen geen controle over of kennis van de exacte locatie heeft waar de ter beschikking gestelde hulpmiddelen zich bevinden. Hij kan mogelijk wel zijn locatie op een hoger abstractieniveau kiezen, zoals een land, provincie of datacentrum. Enkele voorbeelden van gebundelde hulpmiddelen zijn opslag, verwerking, geheugen, netwerkbandbreedte en virtuele machines.
Snel en elastisch – capaciteiten kunnen snel en elastisch ter beschikking worden gesteld; in sommige gevallen automatisch, om snel te kunnen uitbreiden en inkrimpen. Voor de klant lijken de uitbreidingsmogelijkheden vaak onbeperkt en ze kunnen worden aangekocht in om het even welke hoeveelheid en op eender welk moment.
Gemeten diensten – Cloud-systemen controleren en optimaliseren hulpmiddelen automatisch door het gebruik van een capaciteit meetsysteem op een bepaald abstractieniveau voor een bepaalde dienst, zoals opslag, verwerking, bandbreedte en actieve gebruikersaccounts. Het gebruik van hulpmiddelen kan worden gemonitord, gecontroleerd en gerapporteerd zodat zowel de dienstverlener als de klant een transparant beeld van de gebruikte dienst hebben.
Wat zijn de drie dienstmodellen die cloud computing-opstellingen beheren?
Cloud Software as a Service, of SaaS – de klant kan applicaties van de dienstverlener gebruiken via een cloud-infrastructuur. De applicaties, zoals web gebaseerde e-mail en kantoorapplicaties, zijn beschikbaar vanaf verscheidene klanttoestellen via een thin-client-interface zoals een webbrowser. De klant beheert of controleert de onderliggende cloud-infrastructuur (zoals het netwerk, servers, besturingssystemen, opslag of zelfs de individuele applicatiemogelijkheden) niet, met uitzondering van enkele beperkte gebruiker specifieke applicatieconfiguratie-instellingen.
Cloud Infrastructure as a Service, of IaaS – de klant kan gebruik maken van verwerking, opslag, netwerken en andere essentiële computerbronnen en kan daarbij willekeurige software, inclusief besturingssystemen en applicaties, implementeren en uitvoeren. De klant beheert of controleert de onderliggende cloud-infrastructuur niet, maar heeft wel controle over besturingssystemen, opslag, geïmplementeerde applicaties en mogelijk een beperkte controle over netwerkcomponenten zoals firewalls.
Cloud Platform as a Service, of PaaS – de klant kan zelfgemaakte of aangekochte applicaties, die ontwikkeld zijn in programmeertalen en tools die de dienstverlener ondersteunt, op de cloud-infrastructuur implementeren. De klant beheert of controleert onderliggende cloud-infrastructuur (zoals het netwerk, servers, besturingssystemen of opslag) niet, maar heeft wel controle over de geïmplementeerde applicaties en mogelijk over configuraties van de applicatiehosting omgeving.
Welke zijn de vier cloud-implementatiemodellen?
Een private cloud – de cloud-infrastructuur wordt voor één enkel bedrijf opgezet. Ze wordt door het bedrijf of een derde partij beheerd en kan binnen of buiten het bedrijf geplaatst zijn.
Een openbare cloud – de cloud-infrastructuur wordt ter beschikking van het grote publiek of een grote industriegroep gesteld en is eigendom van een organisatie die cloud-diensten verkoopt.
Een gemeenschappelijke cloud – de cloud-infrastructuur wordt gedeeld door verschillende organisaties en ondersteunt een specifieke gemeenschap met eenzelfde gedachtegoed zoals missie, veiligheidsvereisten, beleid en overwegingen inzake overeenstemming. Hij wordt door de organisaties of een derde partij beheerd en kan binnen of buiten het bedrijf geplaatst zijn.
Een hybride cloud – de cloud-infrastructuur bestaat uit twee of meer clouds; zoals een private cloud en een gemeenschappelijke of publiekelijke cloud. Het blijven unieke entiteiten, maar ze zijn met elkaar verbonden door gestandaardiseerde of eigendomstechnologie die gegevens- en applicatieoverdracht mogelijk maakt, zoals cloud bursting voor load balancing tussen twee clouds.